Victorian Sprint Distance Championships

2019-11-16

W10AW10A
F
Mia GavensBK V24:10
24:10 (1)
24:10 (1)
Angelina KozmaBK V48:04
48:04 (2)
48:04 (2)
W12AW12A
F
Maya BennetteYV V11:39
11:39 (1)
11:39 (1)
Sammy LoveDR V14:35
14:35 (2)
14:35 (2)
W14AW14A
F
Sophie ArthurMF V10:09
10:09 (1)
10:09 (1)
Claire AdamsBK V13:58
13:58 (2)
13:58 (2)
Hannah AdamsBK V14:52
14:52 (3)
14:52 (3)
Lillia FittlerVIC40:36
40:36 (4)
40:36 (4)
W16AW16A
F
Sophie TavernaCH V11:37
11:37 (1)
11:37 (1)
Milla KeyMF V13:24
13:24 (2)
13:24 (2)
Sally BarlowDR V15:40
15:40 (3)
15:40 (3)
W17-20AW20A
F
Sarah DaviesDR V18:46
18:46 (1)
18:46 (1)
Caitlyn SteerBG V20:37
20:37 (2)
20:37 (2)
W21AW21A
F
Belinda LawfordAO A14:14
14:14 (1)
14:14 (1)
Liis JohansonMF V14:51
14:51 (2)
14:51 (2)
Asha SteerDR V15:14
15:14 (3)
15:14 (3)
Aislinn PrendergastEU V15:37
15:37 (4)
15:37 (4)
Clare BrownridgeBG V16:27
16:27 (5)
16:27 (5)
Laura KusberVIC22:04
22:04 (6)
22:04 (6)
Yulia ShutkovskayaNE VDidNotStart
-
-
Zoe FlemingBK VMisPunch
-
-
Nicola DalheimMF VMisPunch
-
-
W35AW35A
F
Jenny BourneEU V18:17
18:17 (1)
18:17 (1)
Helen WalpoleDR V20:20
20:20 (2)
20:20 (2)
Sarah LoveDR V20:49
20:49 (3)
20:49 (3)
Rebecca ShawBK V23:27
23:27 (4)
23:27 (4)
Wendy TavernaCH V23:43
23:43 (5)
23:43 (5)
Jackie FittlerVIC37:28
37:28 (6)
37:28 (6)
W45AW45A
F
Heather O'DonnellYV V13:21
13:21 (1)
13:21 (1)
Maree PlattBG V16:20
16:20 (2)
16:20 (2)
Carolyn LaytonNE V16:29
16:29 (3)
16:29 (3)
Anne ArthurMF V20:23
20:23 (4)
20:23 (4)
W55AW55A
F
Janine SteerDR V14:10
14:10 (1)
14:10 (1)
Carolyn JacksonBK V14:42
14:42 (2)
14:42 (2)
Suzanne O'CallaghanBK V20:23
20:23 (3)
20:23 (3)
Debbie DoddDR V21:30
21:30 (4)
21:30 (4)
Jocelyn WattsYV V26:25
26:25 (5)
26:25 (5)
W60AW60A
F
Philippa Lohmeyer-CollinsBK V14:05
14:05 (1)
14:05 (1)
Heather LeslieBK V17:57
17:57 (2)
17:57 (2)
Elizabeth HatleyBK V19:13
19:13 (3)
19:13 (3)
Judy PrendergastEU V24:49
24:49 (4)
24:49 (4)
Margi FreemantleYV VMisPunch
-
-
W65AW65A
F
Susan KeyMF VDidNotFinish
-
-
Carolyn CusworthBK V17:53
17:53 (1)
17:53 (1)
Pamela KingDR V18:08
18:08 (2)
18:08 (2)
W70AW70A
F
Ruth GoddardYV V17:25
17:25 (1)
17:25 (1)
Janet KingBK V20:21
20:21 (2)
20:21 (2)
Kathy LileyYV VDidNotFinish
-
-
Rosie SalvarisBK VMisPunch
-
-
W75AW75A
F
Judi HerkesBK V15:34
15:34 (1)
15:34 (1)
Helen AlexanderBK V22:09
22:09 (2)
22:09 (2)
Dianne SearleBG V23:16
23:16 (3)
23:16 (3)
M10AM10A
F
Matthew LaytonNE V15:13
15:13 (1)
15:13 (1)
Evan GavensBK V25:39
25:39 (2)
25:39 (2)
Alexander GreenhalghNE V39:04
39:04 (3)
39:04 (3)
Neo KozmaBK VDidNotStart
-
-
Joshua LaytonNE VMisPunch
-
-
M12AM12A
F
Joshua FeuerherdtBG V12:02
12:02 (1)
12:02 (1)
Lucas KentYV VDidNotStart
-
-
M14AM14A
F
Lachlan FeuerherdtBG V11:34
11:34 (1)
11:34 (1)
Luke FeuerherdtBG V12:25
12:25 (2)
12:25 (2)
M16AM16A
F
Callum WhiteYV V13:44
13:44 (1)
13:44 (1)
James LoveDR V17:34
17:34 (2)
17:34 (2)
John SteerBG V19:38
19:38 (3)
19:38 (3)
Angus SkeenVIC27:31
27:31 (4)
27:31 (4)
Torren ArthurMF VMisPunch
-
-
M17-20AM20A
F
Mason ArthurMF V15:26
15:26 (1)
15:26 (1)
Brody McCarthyYV VMisPunch
-
-
M21AM21A
F
Peter HodkinsonVIC12:31
12:31 (1)
12:31 (1)
Aston KeyMF V12:34
12:34 (2)
12:34 (2)
Frédéric TranchandVIC13:00
13:00 (3)
13:00 (3)
Kerrin RattrayMF V13:30
13:30 (4)
13:30 (4)
Brodie NankervisEV T13:31
13:31 (5)
13:31 (5)
Todd NeveMF V13:52
13:52 (6)
13:52 (6)
Bruce ArthurMF V14:05
14:05 (7)
14:05 (7)
Jensen KeyMF V15:21
15:21 (8)
15:21 (8)
Peter HobbsDR V15:33
15:33 (9)
15:33 (9)
Kilian LiljeTSV Worpsw16:23
16:23 (10)
16:23 (10)
Luke HainesBK V16:31
16:31 (11)
16:31 (11)
Richard GoonanBG V16:32
16:32 (12)
16:32 (12)
Simon RouseDR V16:35
16:35 (13)
16:35 (13)
Warren KeyMF V17:54
17:54 (14)
17:54 (14)
Fredrik JohanssonMF V17:58
17:58 (15)
17:58 (15)
Ben GoonanBG V18:40
18:40 (16)
18:40 (16)
Daniel SchneiderDR V20:50
20:50 (17)
20:50 (17)
Toby CooperBK VMisPunch
-
-
M35AM35A
F
Scott GavensBK V17:21
17:21 (1)
17:21 (1)
Gavin BennetteYV V18:40
18:40 (2)
18:40 (2)
Geoff LawfordEU V19:45
19:45 (3)
19:45 (3)
Damian SpencerDR V19:48
19:48 (4)
19:48 (4)
Warwick DavisTK V20:34
20:34 (5)
20:34 (5)
M45AM45A
F
Dion KeechMF V15:14
15:14 (1)
15:14 (1)
Martin SteerDR V15:53
15:53 (2)
15:53 (2)
Stephen DunbarBK V17:22
17:22 (3)
17:22 (3)
Kevin WheelerMF V22:39
22:39 (4)
22:39 (4)
Wayne LoveDR V22:56
22:56 (5)
22:56 (5)
M55AM55A
F
Bruce PatersonAR V18:46
18:46 (1)
18:46 (1)
Martin KozmaBK V19:12
19:12 (2)
19:12 (2)
David JaffeMF V19:41
19:41 (3)
19:41 (3)
Cormac McCarthyYV V21:18
21:18 (4)
21:18 (4)
Carl DalheimVICDidNotStart
-
-
M60AM60A
F
Tim HatleyBK V11:36
11:36 (1)
11:36 (1)
Stephen CollinsBK V13:36
13:36 (2)
13:36 (2)
Stuart McWilliamDR V16:46
16:46 (3)
16:46 (3)
John GavensBK V17:56
17:56 (4)
17:56 (4)
Michael BurtBK V18:05
18:05 (5)
18:05 (5)
Geoff AdamsBK V18:32
18:32 (6)
18:32 (6)
Ewen TempletonBK V19:33
19:33 (7)
19:33 (7)
M65AM65A
F
Ted van GeldermalsenYV V11:25
11:25 (1)
11:25 (1)
Roch PrendergastEU V14:48
14:48 (2)
14:48 (2)
Geoff ArmstrongNE V15:15
15:15 (3)
15:15 (3)
Peter CusworthBK V16:15
16:15 (4)
16:15 (4)
Ron ScholesYV V16:39
16:39 (5)
16:39 (5)
Kevin MorrisBK V30:54
30:54 (6)
30:54 (6)
Bill VandendoolBK VDidNotStart
-
-
M70AM70A
F
Peter DalwoodDR V13:18
13:18 (1)
13:18 (1)
Dennis MewsBK V14:05
14:05 (2)
14:05 (2)
Murray HannaBK V16:19
16:19 (3)
16:19 (3)
Peter BeggsTK V20:39
20:39 (4)
20:39 (4)
Mike SalvarisBK V41:52
41:52 (5)
41:52 (5)
Barry McCraeYV VDidNotStart
-
-
M75AM75A
F
Blake GordonEU V16:15
16:15 (1)
16:15 (1)
Peter SearleBG V16:18
16:18 (2)
16:18 (2)
David GoddardYV V25:20
25:20 (3)
25:20 (3)
Michael HubbertBK V29:27
29:27 (4)
29:27 (4)
Desmond GregoryBK VDidNotStart
-
-