Sprint Into Spring Race 7 - Darebin Parklands

2019-11-23

Mo MenMo Men
F
Frederic TranchandVI V15:54
15:54 (3)
15:54 (3)
Aston KeyMF V16:50
16:50 (4)
16:50 (4)
Kerrin RattrayMF V18:41
18:41 (5)
18:41 (5)
Bruce ArthurMF V19:57
19:57 (6)
19:57 (6)
Mason ArthurMF V21:30
21:30 (7)
21:30 (7)
Callum WhiteYV V21:56
21:56 (8)
21:56 (8)
Fredrik JohanssonMF V22:12
22:12 (9)
22:12 (9)
Peter HobbsDR V22:26
22:26 (10)
22:26 (10)
Simon RouseDR V23:27
23:27 (11)
23:27 (11)
Daniel StottYV V24:15
24:15 (12)
24:15 (12)
Alexander IkinBK V25:33
25:33 (13)
25:33 (13)
Thomas WhiteheadOV/No club28:23
28:23 (14)
28:23 (14)
Shane MalliaBK V29:32
29:32 (15)
29:32 (15)
Warwick WilliamsEU V29:43
29:43 (16)
29:43 (16)
Warwick DavisTK V29:51
29:51 (17)
29:51 (17)
Gavin BennetteYV V30:16
30:16 (18)
30:16 (18)
Toby CooperBK V30:37
30:37 (19)
30:37 (19)
Rod PhillipsMF V31:36
31:36 (20)
31:36 (20)
Mark BaxterNE V32:19
32:19 (21)
32:19 (21)
Stephen CollinsBK V32:45
32:45 (22)
32:45 (22)
Ron ScholesYV V33:28
33:28 (23)
33:28 (23)
Steven O'ConnellBK V34:06
34:06 (24)
34:06 (24)
David KnightBK V34:32
34:32 (25)
34:32 (25)
Murray HannaBK V41:50
41:50 (26)
41:50 (26)
Matthew KingBK V45:15
45:15 (27)
45:15 (27)
Gianpiero CossuOV/No club45:35
45:35 (28)
45:35 (28)
Bill BorrieOV/No club49:58
49:58 (29)
49:58 (29)
Billy EvansOV/No club53:25
53:25 (30)
53:25 (30)
Silvere DervillezOV/No club59:11
59:11 (31)
59:11 (31)
Ian MathiesonOV/No club1:02
1:02 (1)
1:02 (1)
Martin KozmaBK V2:13
2:13 (2)
2:13 (2)
Peter DalwoodDR VDidNotStart
-
-
Jim RussellBG VDidNotFinish
-
-
Vic SedunaryBK VMisPunch
-
-
Mo WomenMo Women
F
Liis JohansonMF V23:59
23:59 (1)
23:59 (1)
Clare BrownridgeBG V25:14
25:14 (2)
25:14 (2)
Theresia MeissnerMF V28:34
28:34 (3)
28:34 (3)
Heather O'DonnellYV V31:44
31:44 (4)
31:44 (4)
Vida FoxMF V32:49
32:49 (5)
32:49 (5)
Alexandra DervillezOV/No club37:44
37:44 (6)
37:44 (6)
Sarah LoveDR VMisPunch
-
-
Nicola DalheimMF VMisPunch
-
-
Natasha KeyMF VMisPunch
-
-
Sally MenSally Men
F
Ian DoddDR V17:17
17:17 (1)
17:17 (1)
Damian SpencerDR V18:21
18:21 (2)
18:21 (2)
Lachlan FeuerherdtBG V19:13
19:13 (3)
19:13 (3)
James LoveDR V20:07
20:07 (4)
20:07 (4)
Dale TavernaCH V21:36
21:36 (5)
21:36 (5)
Andrew PerkinsDR V24:17
24:17 (6)
24:17 (6)
Stuart McWilliamDR V24:24
24:24 (7)
24:24 (7)
Dennis MewsBK V24:51
24:51 (8)
24:51 (8)
Greg LampardOV/No club25:38
25:38 (9)
25:38 (9)
Wayne LoveDR V26:21
26:21 (10)
26:21 (10)
Geoff AdamsBK V26:30
26:30 (11)
26:30 (11)
Barry McCraeYV V26:45
26:45 (12)
26:45 (12)
Ashley WhiteYV V27:08
27:08 (13)
27:08 (13)
Greg TamblynBK V30:35
30:35 (14)
30:35 (14)
Peter GroverDR V32:37
32:37 (15)
32:37 (15)
Kevin MorrisBK V38:39
38:39 (16)
38:39 (16)
Alex ShepherdNE V43:16
43:16 (17)
43:16 (17)
Michael HubbertBK V53:01
53:01 (18)
53:01 (18)
Sally WomenSally Women
F
Sophie TavernaCH V17:12
17:12 (1)
17:12 (1)
Milla KeyMF V18:43
18:43 (2)
18:43 (2)
Helen WalpoleDR V21:10
21:10 (3)
21:10 (3)
Carolyn LaytonNE V21:34
21:34 (4)
21:34 (4)
Wendy TavernaCH V22:29
22:29 (5)
22:29 (5)
Denise PikeDR V23:41
23:41 (6)
23:41 (6)
Maree PlattBG V25:17
25:17 (7)
25:17 (7)
Kailee CostelloOV/No club26:37
26:37 (8)
26:37 (8)
Philippa Lohmeyer-CollinsBK V28:33
28:33 (9)
28:33 (9)
Ruth GoddardYV V29:34
29:34 (10)
29:34 (10)
Maya BennetteYV V31:25
31:25 (11)
31:25 (11)
Julie FrancisMF V31:31
31:31 (12)
31:31 (12)
Eleanor WilliamsBG V32:06
32:06 (13)
32:06 (13)
Claire AdamsBK V32:16
32:16 (14)
32:16 (14)
Debbie DoddDR V32:16
32:16 (14)
32:16 (14)
Sammy LoveDR V32:58
32:58 (15)
32:58 (15)
Pamela KingDR V33:10
33:10 (16)
33:10 (16)
Ainslie CumminsDR V36:08
36:08 (17)
36:08 (17)
Helen AlexanderBK V38:47
38:47 (18)
38:47 (18)
Rosie SalvarisBK V40:35
40:35 (19)
40:35 (19)
Margaret KerteszEU V44:28
44:28 (20)
44:28 (20)
Sheila AyresBK V51:37
51:37 (21)
51:37 (21)
Brooke AyresBK V53:09
53:09 (22)
53:09 (22)
Sue CollardBK VDidNotFinish
-
-
Kate FrancisMF VMisPunch
-
-
Judi HerkesBK VMisPunch
-
-
Usain Men/WomenUsain Men/Women
F
Luke FeuerherdtBG V19:37
19:37 (4)
19:37 (4)
Matthew LaytonNE V24:53
24:53 (5)
24:53 (5)
Mateo/Charlotte McDonoughOV/No club29:54
29:54 (6)
29:54 (6)
Joshua FeuerherdtBG V30:05
30:05 (7)
30:05 (7)
Lydia StottYV V31:18
31:18 (8)
31:18 (8)
Lucas KentYV V32:30
32:30 (9)
32:30 (9)
Elijah SpencerDR V33:18
33:18 (10)
33:18 (10)
Noel McVeyTK V34:29
34:29 (11)
34:29 (11)
Henry PringleOV/No club36:13
36:13 (12)
36:13 (12)
Jess CerejoOV/No club41:56
41:56 (13)
41:56 (13)
Benjamin IkinBK V42:50
42:50 (14)
42:50 (14)
Josh LaytonNE V44:18
44:18 (15)
44:18 (15)
Angelina KozmaBK V49:39
49:39 (16)
49:39 (16)
Maria LarizzaOV/No club1:06
1:06 (1)
1:06 (1)
Josephine CohenOV/No club1:13
1:13 (2)
1:13 (2)
Neo KozmaBK V1:22
1:22 (3)
1:22 (3)
Harper DiasOV/No clubMisPunch
-
-