Sprint Into Spring Race 6 - Oxley College

2019-11-16

Mo MenMo Men
F
Frederic TranchandVI V13:13
13:13 (1)
13:13 (1)
Aston KeyMF V13:24
13:24 (2)
13:24 (2)
Peter HodkinsonMF V14:11
14:11 (3)
14:11 (3)
Kerrin RattrayMF V14:39
14:39 (4)
14:39 (4)
Todd NeveMF V14:54
14:54 (5)
14:54 (5)
Bruce ArthurMF V15:19
15:19 (6)
15:19 (6)
Jensen KeyMF V15:35
15:35 (7)
15:35 (7)
Mason ArthurMF V16:18
16:18 (8)
16:18 (8)
Peter HobbsDR V16:28
16:28 (9)
16:28 (9)
Callum WhiteYV V16:42
16:42 (10)
16:42 (10)
Daniel StottYV V16:58
16:58 (11)
16:58 (11)
Simon RouseDR V17:22
17:22 (12)
17:22 (12)
Alexander IkinBK V17:32
17:32 (13)
17:32 (13)
Kilian LiljeOV/No club17:32
17:32 (13)
17:32 (13)
Toby CooperBK V18:53
18:53 (14)
18:53 (14)
Warren KeyMF V19:12
19:12 (15)
19:12 (15)
Martin SteerDR V19:22
19:22 (16)
19:22 (16)
Christopher NauntonBG V19:43
19:43 (17)
19:43 (17)
Daniel SchneiderDR V20:08
20:08 (18)
20:08 (18)
Gavin BennetteYV V21:14
21:14 (19)
21:14 (19)
Shane MalliaBK V21:22
21:22 (20)
21:22 (20)
Warwick DavisTK V21:30
21:30 (21)
21:30 (21)
Thomas WhiteheadOV/No club21:34
21:34 (22)
21:34 (22)
Mark BaxterNE V23:18
23:18 (23)
23:18 (23)
Stephen CollinsBK V23:27
23:27 (24)
23:27 (24)
Dekel DanochOV/No club23:41
23:41 (25)
23:41 (25)
Jonathan SutcliffeBK V23:43
23:43 (26)
23:43 (26)
Steven O'ConnellBK V25:28
25:28 (27)
25:28 (27)
David KnightBK V27:41
27:41 (28)
27:41 (28)
Martin KozmaBK V27:55
27:55 (29)
27:55 (29)
Peter DalwoodDR V29:15
29:15 (30)
29:15 (30)
Matthew KingBK V30:59
30:59 (31)
30:59 (31)
Murray HannaBK V34:00
34:00 (32)
34:00 (32)
Bill BorrieOV/No club36:53
36:53 (33)
36:53 (33)
Billy EvansOV/No club38:15
38:15 (34)
38:15 (34)
Peter ChenDR V38:57
38:57 (35)
38:57 (35)
Ian MathiesonOV/No club45:45
45:45 (36)
45:45 (36)
Ron ScholesYV VDidNotFinish
-
-
Kevin WheelerMF VDidNotFinish
-
-
Jim GlaspoleNE VDidNotFinish
-
-
Mo WomenMo Women
F
Asha SteerDR V18:16
18:16 (1)
18:16 (1)
Liis JohansonMF V18:18
18:18 (2)
18:18 (2)
Heather O'DonnellYV V20:02
20:02 (3)
20:02 (3)
Thorlene EgertonBK V23:04
23:04 (4)
23:04 (4)
Hania LadaYV V25:30
25:30 (5)
25:30 (5)
Josephine YeatmanNE V25:56
25:56 (6)
25:56 (6)
Sally MenSally Men
F
Tim HatleyBK V12:33
12:33 (2)
12:33 (2)
Lachlan FeuerherdtBG V13:16
13:16 (3)
13:16 (3)
Jim RussellBG V13:29
13:29 (4)
13:29 (4)
Bruce PatersonAR V14:15
14:15 (5)
14:15 (5)
Damian SpencerDR V14:47
14:47 (6)
14:47 (6)
Geoff ArmstrongNE V16:23
16:23 (7)
16:23 (7)
Dale TavernaCH V18:07
18:07 (8)
18:07 (8)
Dennis MewsBK V19:13
19:13 (9)
19:13 (9)
Wayne LoveDR V20:28
20:28 (10)
20:28 (10)
Stuart McWilliamDR V21:04
21:04 (11)
21:04 (11)
Mark BesleyDR V23:25
23:25 (12)
23:25 (12)
Geoff AdamsBK V23:46
23:46 (13)
23:46 (13)
Tony CrothersOV/No club23:56
23:56 (14)
23:56 (14)
Greg TamblynBK V25:17
25:17 (15)
25:17 (15)
Dennis TrewinYV V28:49
28:49 (16)
28:49 (16)
Michael HubbertBK V46:25
46:25 (17)
46:25 (17)
James LoveDR V11:57
11:57 (1)
11:57 (1)
Ian DoddDR VDidNotFinish
-
-
Sally WomenSally Women
F
Milla KeyMF V12:22
12:22 (1)
12:22 (1)
Sophie TavernaCH V14:10
14:10 (2)
14:10 (2)
Carolyn JacksonBK V16:31
16:31 (3)
16:31 (3)
Janine SteerDR V17:01
17:01 (4)
17:01 (4)
Maya BennetteYV V17:02
17:02 (5)
17:02 (5)
Wendy TavernaCH V17:19
17:19 (6)
17:19 (6)
Maree PlattBG V17:40
17:40 (7)
17:40 (7)
Helen WalpoleDR V17:52
17:52 (8)
17:52 (8)
Sally BarlowDR V18:31
18:31 (9)
18:31 (9)
Claire AdamsBK V18:41
18:41 (10)
18:41 (10)
Susan KeyMF V18:47
18:47 (11)
18:47 (11)
Judi HerkesBK V20:54
20:54 (12)
20:54 (12)
Sammy LoveDR V20:59
20:59 (13)
20:59 (13)
Philippa Lohmeyer-CollinsBK V22:02
22:02 (14)
22:02 (14)
Ruth GoddardYV V22:35
22:35 (15)
22:35 (15)
Debbie DoddDR V23:48
23:48 (16)
23:48 (16)
Anne ArthurMF V25:15
25:15 (17)
25:15 (17)
Pamela KingDR V27:31
27:31 (18)
27:31 (18)
Sofia StewartOV/No club31:08
31:08 (19)
31:08 (19)
Brooke AyresBK V31:38
31:38 (20)
31:38 (20)
Ainslie CumminsDR V32:18
32:18 (21)
32:18 (21)
Sheila AyresBK V32:48
32:48 (22)
32:48 (22)
Helen AlexanderBK V34:33
34:33 (23)
34:33 (23)
Rosie SalvarisBK V35:44
35:44 (24)
35:44 (24)
Usain Men/WomenUsain Men/Women
F
Luke FeuerherdtBG V13:43
13:43 (1)
13:43 (1)
Joshua FeuerherdtBG V15:59
15:59 (2)
15:59 (2)
Lucas KentYV V18:07
18:07 (3)
18:07 (3)
Ella LangYV V26:31
26:31 (4)
26:31 (4)
Lydia StottYV V26:49
26:49 (5)
26:49 (5)
Ben StrachanOV/No club31:02
31:02 (6)
31:02 (6)
Luc KanickiOV/No club31:02
31:02 (6)
31:02 (6)
Carolyn StrachanOV/No club34:52
34:52 (7)
34:52 (7)
Elijah SpencerDR V36:42
36:42 (8)
36:42 (8)
Georgia BattyOV/No club37:03
37:03 (9)
37:03 (9)
Cameron StrachanOV/No club40:33
40:33 (10)
40:33 (10)