Sprint Into Spring Race 3, Kuranjang College

2019-10-19

Mo MenMo Men
F
Aston KeyMF V12:30
12:30 (1)
12:30 (1)
Brodie NankervisMF V12:34
12:34 (2)
12:34 (2)
Peter HodkinsonMF V12:46
12:46 (3)
12:46 (3)
Kerrin RattrayMF V13:29
13:29 (4)
13:29 (4)
Todd NeveMF V13:30
13:30 (5)
13:30 (5)
Bruce ArthurMF V13:47
13:47 (6)
13:47 (6)
Jensen KeyMF V14:04
14:04 (7)
14:04 (7)
Mason ArthurMF V14:40
14:40 (8)
14:40 (8)
David BrownridgeBG V15:25
15:25 (9)
15:25 (9)
Simon RouseDR V15:28
15:28 (10)
15:28 (10)
Alex IkinBK V15:42
15:42 (11)
15:42 (11)
Callum WhiteYV V15:47
15:47 (12)
15:47 (12)
Daniel StottOV/No club15:49
15:49 (13)
15:49 (13)
Archie NeylonBG V16:11
16:11 (14)
16:11 (14)
Warren KeyMF V16:35
16:35 (15)
16:35 (15)
Scott GavensBK V16:51
16:51 (16)
16:51 (16)
Tom LothianBK V17:11
17:11 (17)
17:11 (17)
Shane MalliaBK V18:14
18:14 (18)
18:14 (18)
Max DalheimMF V18:23
18:23 (19)
18:23 (19)
Conan PrendergastEU V18:24
18:24 (20)
18:24 (20)
Ian DaviesOV/No club18:37
18:37 (21)
18:37 (21)
Glen WhiteYV V19:14
19:14 (22)
19:14 (22)
Blair TrewinYV V19:44
19:44 (23)
19:44 (23)
Warwick DavisTK V20:36
20:36 (24)
20:36 (24)
Roch PrendergastEU V20:50
20:50 (25)
20:50 (25)
Stephen BirdBK V20:50
20:50 (25)
20:50 (25)
Stephan CollinsBK V20:51
20:51 (26)
20:51 (26)
Carl DalheimMF V20:52
20:52 (27)
20:52 (27)
Toby CooperBK V20:52
20:52 (27)
20:52 (27)
Warwick WilliamsEU V20:55
20:55 (28)
20:55 (28)
Rod PhillipsMF V22:26
22:26 (29)
22:26 (29)
Peter DalwoodDR V22:51
22:51 (30)
22:51 (30)
Kevin WheelerMF V24:32
24:32 (31)
24:32 (31)
David KnightBK V24:40
24:40 (32)
24:40 (32)
Steven O'ConnellBK V25:37
25:37 (33)
25:37 (33)
Matthew KingBK V27:02
27:02 (34)
27:02 (34)
Billy EvansOV/No club27:49
27:49 (35)
27:49 (35)
Ian MathiesonOV/No clubDidNotFinish
-
-
Fredrik JohanssonMF VDidNotFinish
-
-
Mo WomenMo Women
F
Natasha KeyMF V14:53
14:53 (1)
14:53 (1)
Liis JohansonMF V17:15
17:15 (2)
17:15 (2)
Aislinn PrendergastEU V18:17
18:17 (3)
18:17 (3)
Clare BrownridgeBG V19:01
19:01 (4)
19:01 (4)
Yulia ShutkovskayaOV/No club19:13
19:13 (5)
19:13 (5)
Lucy FlemingCH V19:56
19:56 (6)
19:56 (6)
Heather O'DonnellYV V21:01
21:01 (7)
21:01 (7)
Cassandra DuttonDR V22:44
22:44 (8)
22:44 (8)
Kate GavensBK V23:12
23:12 (9)
23:12 (9)
Sue KeyMF V26:19
26:19 (10)
26:19 (10)
Sarah LoveDR V28:00
28:00 (11)
28:00 (11)
Kate FrancisMF V29:49
29:49 (12)
29:49 (12)
Nicola DalheimMF VDidNotFinish
-
-
Sally MenSally Men
F
James LoveDR V11:54
11:54 (1)
11:54 (1)
Tim HatleyBK V11:58
11:58 (2)
11:58 (2)
Lachlan FeuerherdtBG V12:43
12:43 (3)
12:43 (3)
Ian DoddDR V13:08
13:08 (4)
13:08 (4)
Damian SpencerDR V13:34
13:34 (5)
13:34 (5)
Bruce PatersonAR V14:27
14:27 (6)
14:27 (6)
Geoff ArmstrongNE V14:45
14:45 (7)
14:45 (7)
Dale TavernaCH V15:40
15:40 (8)
15:40 (8)
Dennis MewsBK V17:44
17:44 (9)
17:44 (9)
Stuart McWilliamDR V18:32
18:32 (10)
18:32 (10)
Wayne LoveDR V19:21
19:21 (11)
19:21 (11)
Barry McCraeYV V21:47
21:47 (12)
21:47 (12)
Ewen TempletonBK V21:48
21:48 (13)
21:48 (13)
Peter BeggsTK V24:51
24:51 (14)
24:51 (14)
Greg TamblynBK V25:19
25:19 (15)
25:19 (15)
Peter YeatesDR V26:20
26:20 (16)
26:20 (16)
Tony CrothersOV/No club27:33
27:33 (17)
27:33 (17)
Michael HubbertBK V39:16
39:16 (18)
39:16 (18)
Des GregoryBK V42:17
42:17 (19)
42:17 (19)
Sally WomenSally Women
F
Milla KeyMF V12:57
12:57 (1)
12:57 (1)
Sophie TavernaCH V13:02
13:02 (2)
13:02 (2)
Wendy TavernaCH V15:43
15:43 (3)
15:43 (3)
Jemima Bradfield SmithCH V15:52
15:52 (4)
15:52 (4)
Helen WalpoleDR V16:45
16:45 (5)
16:45 (5)
Hania LadaYV V16:48
16:48 (6)
16:48 (6)
Philippa Lohmeyer-CollinsBK V19:00
19:00 (7)
19:00 (7)
Judi HerkesBK V19:54
19:54 (8)
19:54 (8)
Sammy LoveDR V20:26
20:26 (9)
20:26 (9)
Jessica AvalonOV/No club20:45
20:45 (10)
20:45 (10)
Maree PlattBG V21:23
21:23 (11)
21:23 (11)
Eleanor WilliamsBG V21:40
21:40 (12)
21:40 (12)
Rebecca NeylonOV/No club22:34
22:34 (13)
22:34 (13)
Helen AlexanderBK V25:43
25:43 (14)
25:43 (14)
Judy PrendergastEU V26:15
26:15 (15)
26:15 (15)
Pam KingDR V26:34
26:34 (16)
26:34 (16)
Elizabeth HatleyBK V29:33
29:33 (17)
29:33 (17)
Barbara McCraeYV V31:36
31:36 (18)
31:36 (18)
Debbie DoddDR V32:11
32:11 (19)
32:11 (19)
Margaret KerteszEU V33:31
33:31 (20)
33:31 (20)
Brooke AyresBK V33:43
33:43 (21)
33:43 (21)
Sheila AyresBK V34:49
34:49 (22)
34:49 (22)
Rosie SalvarisBK V35:46
35:46 (23)
35:46 (23)
Danielle StottOV/No clubDidNotFinish
-
-
Usain Men/WomenUsain Men/Women
F
Luke FeuerherdtBG V12:52
12:52 (1)
12:52 (1)
Joshua FeuerherdtBG V13:24
13:24 (2)
13:24 (2)
Lucas KentYV V19:01
19:01 (3)
19:01 (3)
Evan GavensBK V19:55
19:55 (4)
19:55 (4)
Matthew LaytonNE V20:12
20:12 (5)
20:12 (5)
Lydia StottOV/No club20:33
20:33 (6)
20:33 (6)
Josh LaytonNE V23:04
23:04 (7)
23:04 (7)
Anita VrabcenjakOV/No club23:39
23:39 (8)
23:39 (8)
Ella LangYV V27:16
27:16 (9)
27:16 (9)
Mia GavensBK V28:59
28:59 (10)
28:59 (10)
Joel CrothersDR V29:23
29:23 (11)
29:23 (11)
Emma LothianOV/No club34:30
34:30 (12)
34:30 (12)
Sam LothianOV/No club34:57
34:57 (13)
34:57 (13)