Bendigo Bush Short 3 - Dead Bullock Gully

2019-04-20

AA
F
James RobertsonBG V26:33
26:33 (4)
26:33 (4)
Ben GoonanBG V26:58
26:58 (5)
26:58 (5)
Shayne HillBG V31:06
31:06 (6)
31:06 (6)
Clare BrownridgeBG V32:29
32:29 (7)
32:29 (7)
Andrew CameronBG V36:54
36:54 (8)
36:54 (8)
Henry CameronBG V40:49
40:49 (9)
40:49 (9)
Andrew WallaceBG V46:23
46:23 (10)
46:23 (10)
Sue KeyMF V48:20
48:20 (11)
48:20 (11)
Nigel McGuckianBG V48:35
48:35 (12)
48:35 (12)
Steve LeicesterBK V49:06
49:06 (13)
49:06 (13)
Darren EenjesBG V49:09
49:09 (14)
49:09 (14)
Alan MoiraYV V49:16
49:16 (15)
49:16 (15)
John CarberryNE V49:57
49:57 (16)
49:57 (16)
Charles BrownridgeBG V50:13
50:13 (17)
50:13 (17)
Peter PrimeTK V58:26
58:26 (18)
58:26 (18)
John MartyBG V1:05
1:05 (1)
1:05 (1)
John ChellewBG V1:14
1:14 (2)
1:14 (2)
Kylie MartyBG V1:25
1:25 (3)
1:25 (3)
Terry DavidsonBG VDidNotFinish
-
-
BB
F
Phil RobertsonBG V30:58
30:58 (3)
30:58 (3)
Peter HillNE V34:14
34:14 (4)
34:14 (4)
Steve HanlonCH V34:37
34:37 (5)
34:37 (5)
Tony BirdDR V34:52
34:52 (6)
34:52 (6)
Courtney CrawecBG V36:45
36:45 (7)
36:45 (7)
Mai HillBG V42:22
42:22 (8)
42:22 (8)
James O'SullivanBG V45:53
45:53 (9)
45:53 (9)
Tim TurnbullBG V53:13
53:13 (10)
53:13 (10)
Louise HallBG V53:18
53:18 (11)
53:18 (11)
Dennis MewsBK V54:38
54:38 (12)
54:38 (12)
Bob CameronBG V56:34
56:34 (13)
56:34 (13)
Pam PrimeTK V1:02
1:02 (1)
1:02 (1)
Peter GalvinBG V1:05
1:05 (2)
1:05 (2)
Catherine MartyBG V1:05
1:05 (2)
1:05 (2)
Bob LeicesterBK VDidNotFinish
-
-
CC
F
Amy McCormickBG V19:10
19:10 (1)
19:10 (1)
Ben MartyBG V21:30
21:30 (2)
21:30 (2)
Pat MewsBK V25:14
25:14 (3)
25:14 (3)
Harper WestBG V26:36
26:36 (4)
26:36 (4)
Clare RobertsonBG V27:32
27:32 (5)
27:32 (5)
Ada Jack ?BG V35:01
35:01 (6)
35:01 (6)
Lorraine LevershaBG V36:21
36:21 (7)
36:21 (7)
Akira HillNE V42:25
42:25 (8)
42:25 (8)
Payton WestBG V42:29
42:29 (9)
42:29 (9)
Sue DavidsonBG V45:43
45:43 (10)
45:43 (10)