Eureka Winter/Spring Bush Series 5 - Springdallah

2018-09-23

Long HardLH
F
Aston KeyMF V31:19
31:19 (6)
31:19 (6)
Andrew BarnettBS A31:51
31:51 (7)
31:51 (7)
Nathan LawsonMFR35:06
35:06 (8)
35:06 (8)
Natasha KeyMF V38:00
38:00 (9)
38:00 (9)
Warren KeyMF V39:36
39:36 (10)
39:36 (10)
Bruce ArthurMF V41:36
41:36 (11)
41:36 (11)
Geoff LawfordEU V45:02
45:02 (12)
45:02 (12)
Jim RussellBG V49:39
49:39 (13)
49:39 (13)
Ted van GeldermalsenYV V49:48
49:48 (14)
49:48 (14)
David RowlandsBK V51:05
51:05 (15)
51:05 (15)
Cormac McCarthyYV V53:25
53:25 (16)
53:25 (16)
Ian DaviesDR V59:55
59:55 (17)
59:55 (17)
Venla-Linnea KarialainenMF V1:00
1:00 (1)
1:00 (1)
Roch PrendergastEU V1:06
1:06 (2)
1:06 (2)
Andrew MasonVIC1:09
1:09 (3)
1:09 (3)
Martin KozmaBK V1:14
1:14 (4)
1:14 (4)
Jorge El-HageVIC1:16
1:16 (5)
1:16 (5)
Short HardSH
F
Jensen KeyMF V26:35
26:35 (4)
26:35 (4)
Brody McCarthyYV V26:55
26:55 (5)
26:55 (5)
Mason ArthurMF V30:15
30:15 (6)
30:15 (6)
Callum WhiteYV V31:34
31:34 (7)
31:34 (7)
Rob FellNillumbik Emus OC32:01
32:01 (8)
32:01 (8)
Torren ArthurMF V33:21
33:21 (9)
33:21 (9)
Archie NeylonBK V34:56
34:56 (10)
34:56 (10)
Will Davey35:00
35:00 (11)
35:00 (11)
Rod GrayEU V37:18
37:18 (12)
37:18 (12)
Mark BaxterNillumbik Emus OC39:00
39:00 (13)
39:00 (13)
Jenny BourneEU V42:21
42:21 (14)
42:21 (14)
Sophie TavernaCH V43:47
43:47 (15)
43:47 (15)
James LoveDR V45:17
45:17 (16)
45:17 (16)
Hadyn TangMF V47:00
47:00 (17)
47:00 (17)
Stephen BirdBK V47:52
47:52 (18)
47:52 (18)
Ken DowlingEU V50:16
50:16 (19)
50:16 (19)
Serryn EenjesBG V50:49
50:49 (20)
50:49 (20)
Sarah DaviesDR V50:59
50:59 (21)
50:59 (21)
Dennis MewsBK V51:33
51:33 (22)
51:33 (22)
Heather O'DonnellYV V54:59
54:59 (23)
54:59 (23)
Wayne LoveDR V1:02
1:02 (1)
1:02 (1)
Margi FreemantleYV V1:06
1:06 (2)
1:06 (2)
Alexandra SinickasVIC1:16
1:16 (3)
1:16 (3)
Medium ModerateMM
F
Milla KeyMF V26:11
26:11 (1)
26:11 (1)
Zoe FlemingBK V31:18
31:18 (2)
31:18 (2)
Wendy TavernaCH V32:44
32:44 (3)
32:44 (3)
Alex RowlandsBK V34:37
34:37 (4)
34:37 (4)
Heather BiceEU V36:54
36:54 (5)
36:54 (5)
Dale GordonEU V37:52
37:52 (6)
37:52 (6)
Peter JonesEU V37:58
37:58 (7)
37:58 (7)
Chelsea MullaveyEU V39:15
39:15 (8)
39:15 (8)
Anna TaylorEU V43:54
43:54 (9)
43:54 (9)
Rebecca NeylonBG V46:02
46:02 (10)
46:02 (10)
Raelee EenjesBG V46:05
46:05 (11)
46:05 (11)
Pat MewsBK V49:26
49:26 (12)
49:26 (12)
Judy PrendergastEU V54:45
54:45 (13)
54:45 (13)
Aaron DeBuhrEU VDidNotStart
-
-
Short EasySE
F
Anna TaylorEU V20:49
20:49 (1)
20:49 (1)
Flynn El-Hage23:20
23:20 (2)
23:20 (2)
Meinsma Group47:44
47:44 (3)
47:44 (3)
Merriman Family48:57
48:57 (4)
48:57 (4)