Eureka Winter Bush Series 4 - Enfield

2018-09-09

Long HardLH
F
David BrownridgeBG V56:01
56:01 (9)
56:01 (9)
Ted van GeldermalsenYV V1:01
1:01 (1)
1:01 (1)
Rod GrayEU V1:03
1:03 (2)
1:03 (2)
Warwick WilliamsEU V1:05
1:05 (3)
1:05 (3)
Steve LeicesterBKV1:08
1:08 (4)
1:08 (4)
Rob Lewis1:11
1:11 (5)
1:11 (5)
Gary BuchanEU V1:15
1:15 (6)
1:15 (6)
Stuart McWilliamDR V1:21
1:21 (7)
1:21 (7)
Lilia GlushenchkoBKV1:21
1:21 (7)
1:21 (7)
Martin KozmaBK V1:22
1:22 (8)
1:22 (8)
Jorge El-HageVICDidNotFinish
-
-
Short HardSH
F
Robert FellNE V26:13
26:13 (6)
26:13 (6)
Alan KufferYV V28:55
28:55 (7)
28:55 (7)
Moira KufferYV V34:12
34:12 (8)
34:12 (8)
Sophie TavernaCH V43:18
43:18 (9)
43:18 (9)
Peter PrimeTK V43:38
43:38 (10)
43:38 (10)
Dennis MewsBK V44:43
44:43 (11)
44:43 (11)
Wendy TavernaCH V44:59
44:59 (12)
44:59 (12)
Margi FreemantleYV V52:16
52:16 (13)
52:16 (13)
Don FellNE V52:52
52:52 (14)
52:52 (14)
Melissa BivinoBKV56:37
56:37 (15)
56:37 (15)
Fiona FellNE V1:01
1:01 (1)
1:01 (1)
Margaret KerteszBG V1:11
1:11 (2)
1:11 (2)
Suzanne O'CallaghanBK V1:20
1:20 (3)
1:20 (3)
Judy PrendergastEU V1:23
1:23 (4)
1:23 (4)
BJ JohnsonEU V1:28
1:28 (5)
1:28 (5)
Brad SaundersBKVDidNotFinish
-
-
Medium ModerateMM
F
Pepplinkhouse Family39:29
39:29 (6)
39:29 (6)
Pam PrimeTK V58:11
58:11 (7)
58:11 (7)
Aaron DeBuhrEU V1:04
1:04 (1)
1:04 (1)
Monica Dickson1:14
1:14 (2)
1:14 (2)
Anna Taylor1:14
1:14 (2)
1:14 (2)
Harold Walker1:31
1:31 (3)
1:31 (3)
Zoe FlemingBK V1:35
1:35 (4)
1:35 (4)
Bob LeicesterBK V1:49
1:49 (5)
1:49 (5)
Sue TreziseEU VDidNotStart
-
-
Short EasySE
F
Chelsea Mullavey31:06
31:06 (7)
31:06 (7)
Pat MewsBK V1:31
1:31 (1)
1:31 (1)
Flynn El-Hage29:09
29:09 (6)
29:09 (6)
Harold Walker17:45
17:45 (5)
17:45 (5)
Amanda Pepplinkhouse17:40
17:40 (4)
17:40 (4)
Anna Taylor16:37
16:37 (3)
16:37 (3)
Eleonor Williams14:06
14:06 (2)
14:06 (2)