AWOC Club Championships Wallaces Gully Chiltern NP

2018-11-03

1รท1+
F
Richard GoonanBG V1:23
1:23 (1)
1:23 (1)
Ben GoonanBG V1:27
1:27 (2)
1:27 (2)
11
F
Frederik JohanssonMF V1:00
1:00 (1)
1:00 (1)
Andrew SlatteryRR A1:06
1:06 (2)
1:06 (2)
John OliverWR N1:16
1:16 (3)
1:16 (3)
Alex DaveyWR N1:18
1:18 (4)
1:18 (4)
Derek MorrisBG V1:23
1:23 (5)
1:23 (5)
Rick ArmstrongAW V1:23
1:23 (5)
1:23 (5)
Tony GarrPO A1:30
1:30 (6)
1:30 (6)
Tony PerrottAW V1:30
1:30 (6)
1:30 (6)
Michael BurtAW V1:40
1:40 (7)
1:40 (7)
Raf FreireAW V1:45
1:45 (8)
1:45 (8)
John CarberryNE V1:47
1:47 (9)
1:47 (9)
Ian HerbertAW V1:51
1:51 (10)
1:51 (10)
Mark HennesseyCH V1:57
1:57 (11)
1:57 (11)
Rob SimmonsAW V2:06
2:06 (12)
2:06 (12)
Andrew CampbellAW V2:07
2:07 (13)
2:07 (13)
Steven HenschkeAW V2:15
2:15 (14)
2:15 (14)
Norm McCannAW V2:43
2:43 (15)
2:43 (15)
22
F
Debbie DaveyWR N52:09
52:09 (8)
52:09 (8)
Liz WoodAW V1:14
1:14 (1)
1:14 (1)
Matt Flower and IndianaAW V1:21
1:21 (2)
1:21 (2)
Sue GarrPO A1:29
1:29 (3)
1:29 (3)
Emma FlowerAW V1:35
1:35 (4)
1:35 (4)
Roert Caldwell + Annie Gibbs2:08
2:08 (5)
2:08 (5)
Cathy McNabAW V2:17
2:17 (6)
2:17 (6)
Franzke FamilyAW V2:27
2:27 (7)
2:27 (7)
33
F
Peter ChaszcziwskyAW V1:38
1:38 (1)
1:38 (1)
Nick MousleyAW V1:53
1:53 (2)
1:53 (2)
Amy TingRR A2:02
2:02 (3)
2:02 (3)
44
F
Jason ArmstrongAW V56:04
56:04 (2)
56:04 (2)
Ryan ArmstrongAW V56:04
56:04 (2)
56:04 (2)
Julie FrancisMF V1:27
1:27 (1)
1:27 (1)
Kath OliverWR NDidNotFinish
-
-