Bendigo Twilight 2 - Ironstone Hill

2018-10-27

ScoreScore
F
Craig FeuerherdtBG V32:04
32:04 (2)
32:04 (2)
Ben GoonanBG V32:30
32:30 (3)
32:30 (3)
Leisha MaggsBG V49:24
49:24 (9)
49:24 (9)
Andrew WallaceBG V50:26
50:26 (10)
50:26 (10)
Bob CameronBG V58:31
58:31 (14)
58:31 (14)
Charles BrownridgeBG V56:41
56:41 (13)
56:41 (13)
David NeylonBG V59:55
59:55 (15)
59:55 (15)
Katherine McMillanBG V54:41
54:41 (12)
54:41 (12)
Nigel McGuckianBG V37:00
37:00 (5)
37:00 (5)
Jenny BallBG V51:34
51:34 (11)
51:34 (11)
David JonesBG V56:41
56:41 (13)
56:41 (13)
David / Louca Nickolson1:22
1:22 (1)
1:22 (1)
Ebony NauntonBG V48:49
48:49 (8)
48:49 (8)
Ruby Everett45:51
45:51 (7)
45:51 (7)
Michael LoughanBG V34:28
34:28 (4)
34:28 (4)
Don CherryBG V39:38
39:38 (6)
39:38 (6)