Bendigo Twilight 1 - Rocky Rises

2018-10-20

ScoreScore
F
Ben GoonanBG V35:41
35:41 (3)
35:41 (3)
Michael LoughnanBG V47:53
47:53 (5)
47:53 (5)
Archie NeylonBG V50:34
50:34 (7)
50:34 (7)
Andrew WallaceBG V51:29
51:29 (8)
51:29 (8)
Charles BrownridgeBG V57:06
57:06 (11)
57:06 (11)
David NeylonBG V51:48
51:48 (9)
51:48 (9)
Nigel McGuckianBG V47:03
47:03 (4)
47:03 (4)
Jenny BallBG V49:05
49:05 (6)
49:05 (6)
Ruth WardBG V1:03
1:03 (2)
1:03 (2)
Dustin GilesBG V55:39
55:39 (10)
55:39 (10)
Luca NickolsonBG V1:00
1:00 (1)
1:00 (1)