PAS #4

2018-02-18

ScoreScore
F
Karena SpencerBG V22:11
22:11 (3)
22:11 (3)
Iain MacDonaldBG V22:38
22:38 (4)
22:38 (4)
Karena SpencerBG V22:59
22:59 (5)
22:59 (5)
Lachlan FeuerherdtBG V23:00
23:00 (6)
23:00 (6)
Tamara Cottingham BG V23:02
23:02 (7)
23:02 (7)
Serryn EenjesBG V23:49
23:49 (8)
23:49 (8)
Nicholas MartiniBG V24:39
24:39 (9)
24:39 (9)
David David LonsdaleBG V25:03
25:03 (10)
25:03 (10)
Aaron LamprellBG V25:11
25:11 (11)
25:11 (11)
Luke FeuerherdtBG V26:26
26:26 (13)
26:26 (13)
Craig GreenBG V27:02
27:02 (15)
27:02 (15)
Darren EenjesBG V27:13
27:13 (16)
27:13 (16)
Rebecca Pethybridge BG V27:33
27:33 (17)
27:33 (17)
Laura TerryBG V29:09
29:09 (18)
29:09 (18)
Chris JonesBG V29:29
29:29 (19)
29:29 (19)
Beth JonesBG V29:30
29:30 (20)
29:30 (20)
Kristy RobinsonBG V29:52
29:52 (21)
29:52 (21)
Brett RobinsonBG V30:13
30:13 (22)
30:13 (22)
Dean LakeyBG V31:58
31:58 (23)
31:58 (23)
Charmaine BravingtonBG V34:34
34:34 (24)
34:34 (24)
Leanne LakeyBG V34:35
34:35 (25)
34:35 (25)
Jessica FlaszaBG V34:38
34:38 (26)
34:38 (26)
Georgina GibbonsBG V35:03
35:03 (27)
35:03 (27)
Kate BombardieriBG V36:35
36:35 (29)
36:35 (29)
Carli EatonBG V36:59
36:59 (30)
36:59 (30)
Dave HBG V37:05
37:05 (31)
37:05 (31)
Claude BombardieriBG V38:04
38:04 (32)
38:04 (32)
Oscar TerryBG V38:05
38:05 (33)
38:05 (33)
Joshua FeuerherdtBG V40:05
40:05 (34)
40:05 (34)
Bec WelshBG V40:42
40:42 (35)
40:42 (35)
Angus McphersonBG V40:42
40:42 (35)
40:42 (35)
Ebony WhileyBG V41:11
41:11 (36)
41:11 (36)
Peter SearleBG V43:47
43:47 (38)
43:47 (38)
Beatrice LonsdaleBG V44:26
44:26 (39)
44:26 (39)
Lucy TerryBG V45:02
45:02 (40)
45:02 (40)
David CrippsBG V51:29
51:29 (47)
51:29 (47)
Leah CrippsBG V51:29
51:29 (47)
51:29 (47)
Andrea SmithBG V51:35
51:35 (48)
51:35 (48)
Runner 4BG V55:54
55:54 (49)
55:54 (49)
Isaac RichterBG V56:10
56:10 (50)
56:10 (50)
Lucy O'SheaBG V57:15
57:15 (51)
57:15 (51)
Erica OxladeBG V41:11
41:11 (36)
41:11 (36)
Riley BurnsBG V49:33
49:33 (42)
49:33 (42)
Jamie Pethybridge BG V50:28
50:28 (43)
50:28 (43)
Vincent Pethybridge BG V50:31
50:31 (44)
50:31 (44)
Matthew LakeyBG V51:09
51:09 (46)
51:09 (46)
Jen PollardBG V1:03
1:03 (1)
1:03 (1)
Joan CornerBG V49:03
49:03 (41)
49:03 (41)
Kath OSheaBG V50:32
50:32 (45)
50:32 (45)
Dianne SearleBG V25:17
25:17 (12)
25:17 (12)
Bridget SmithBG V35:49
35:49 (28)
35:49 (28)
Julie FlynnBG V17:14
17:14 (2)
17:14 (2)
Erica SlakhorstBG V26:38
26:38 (14)
26:38 (14)
Kate LamprellBG V42:25
42:25 (37)
42:25 (37)